archief


Het zuivel archief
Ons uitgebreid documentatie-centrum bevat boeken over melk, boter en kaas van de 18e tot de 21e eeuw.


Zuivel Nederlandse boeken
Zuivel Franse, Duitse, Engelse, Italiaanse, Spaanse boeken
Catalogi over melkerijen, zuivel
Aandelen van melkerijen
Algemene catalogi over zuivel

We hebben altijd interesse om oude documentatie en boeken hierover aan te kopen of te ruilen.
contact : info@zuivelmuseum.be