KAAS

Kaas bestaat hoofdzakelijk uit de vaste delen die in de melk aanwezig zijn, namelijk eiwit en vet. 
Bij het kaasmaken komt het er vooral op aan de vaste stoffen in de melk te binden en te scheiden van de vloeistof (wei).

De "Vlaemschen keese" werd vooral op de vruchtbare polders van de kustvlakte gemaakt en was zeer gekend.
In 1163 staat de "Vlaemschen keese" al vermeld in geschriften over Nieuwpoort waar tot op het einde van de 18e eeuw een grote kaasmarkt gehouden werd.
In de middeleeuwen was de Vlaamse kaas meer gewaardeerd dan de Hollandse. Teksten uit 1386 vermelden dat "de Hollandse keese verkocht op den naem van Vlaemschen keese veel te duur betaald werd" en dat "de Hollandse keesen ghemaict zijn op de wise van de Vlaemschen keese"

Om 1 kg kaas te maken had/heb je ongeveer 10 liter melk nodig.
Bovenaan deze pagina kun je in 6 stappen volgen hoe vroeger kaas werd gemaakt. Het proces is nog steeds van toepassing in de moderne kaasbereiding.