Untitled Document

VAN VERLEDEN TOT HEDEN

Het zuivelmuseum is een merkwaardige en unieke permanente tentoonstelling van zuivelmateriaal der lage landen.
De bezoeker wandelt er door de geschiedenis van de zuivelindustrie in Vlaanderen tijdens de voorbije vijf eeuwen en brengt het verhaal van de melk tot leven, van het verleden tot heden. U beleeft de sfeer van weleer in een mooie collectie oude boterkarnen, melkflessen, kaaspersen, laboratorium- materiaal, enz ... U bewondert historische prenten, affiches en foto's. U maakt kennis met het winnen van de melk, de boter- en kaasproduktie en de verkoop op de markten en aan huis van de melkboer.
Door middel van didactische voorstellingen belicht dit museum alle facetten van deze natuurlijke drank; zijn verbazende voedingsbestanddelen, hoe het gemaakt en verwerkt wordt, de verschillende derivaten die eruit verkregen worden en vele andere wetenswaardigheden.